Pemilihan Presiden Republik Indonesia pada masa Reformasi, tahun 1999 di Gedung DPR/MPR, dengan calon Ibu Megawati Soekarno Putri dan KH. Abdurrahman Wahid.

Dalam pemilhan presiden tersebut oleh para anggota DPR dan Utusan Golongan/Daerah Ibu Mega diusung oleh F-PDI.P dan Gus Dur oleh koalisi Partai-partai yang mengatasnamakan dirinya Poros Tengah. Adapun hasil pemilu yang diadakan pada tanggal 7 juli 1999, sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Perolehan Suara Pemilu 1999
No Partai Politik Suara % Kursi DPR
1 PDI-P 35.689.073 33,74 153
2 Golkar 23.741.749 22,44 120
3 PPP 11.329.905 10,71 58
4 PKB 13.336.982 12,61 51
5 PAN 7.528.956 7,12 34
6. PBB 2.049.708 1,93 13
7. PK 1.436.565 1,36 7
8. PKP 1.065.686 1,01 4
9. PNU 679.179 0,64 5
10. PDKB 550.846 0,52 5
11. PBI 364.291 0,34 1
12. PDI 345.720 0,33 2
13. PP 655.052 0,62 1
14. PDR 427.854 0,40 1
15. PSII 375.920 0,36 1
16. PNI Front Marhaenis 365.176 0,35 1
17. PNI Massa Marhaen 345.629 0,33 1
18. IPKI 328.654 0,31 1
19. PKU 300.064 0,28 1
20. Masyumi 456.718 0,43 1
21. PKD 216.675 0,20 1
22. PNI Supeni 377.137 0,36 –
23 Krisna 369.719 0,35 –
24. Partai KAMI 289.489 0,27 –
25. PUI 269.309 0,25 –
26. PAY 213.979 0,20 –
27. Partai Republik 328.564 0,31 –
28. Partai MKGR 204.204 0,19 –
29. PIB 192.712 0,18 –
30. Partai SUNI 180.167 0,17 –
31. PCD 168.087 0,16 –
32. PSII 1905 152.820 0,14 –
33. Masyumi Baru 152.589 0,14 –
34. PNBI 149.136 0,14 –
35. PUDI 140.980 0,13 –
36. PBN 140.980 0,13 –
37. PKM 104.385 0,10 –
38. PND 96.984 0,09 –
39. PADI 85.838 0,08 –
40. PRD 78.730 0,07 –
41. PPI 63.934 0,06 –
42. PID 62.901 0,06 –
43. Murba 62.006 0,06 –
44. SPSI 61.105 0,06 –
45. PUMI 49.839 0,05 –
46 PSP 49.807 0,05 –
47. PARI 54.790 0,05 –
48. PILAR 40.517 0,04 –
Jumlah 105.786.661 462*
Sumber: diolah dari http://www.kpu.go.id