Islam dalam Cinta dan Fakta

Dalam buku ini antara lain tersaji dimensi-dimensi pemikiran kaum muslimin, mulai dari batas-batas pengaturan hidup bermasyarakat, sampai dengan pencarian ketenangan jiwa yang tak kunjung selesai di antara para sufi muslimin.

Perbedaan ajaran antara golongan yang berlainan di kalangan kaum muslimin, diterangkan tidak dari sudut kesenjangan pandangannya, yang dikemukakan ialah fungsi komplementernya.

Dan adalah suatu hal yang amat menarik menghadapkan kehidupan kaum muslimin kepada perkembangan dunia di luarnya dengan segala macam kemelut yang mengitarinya. Dinamika yang muncul dari pertemuan pemikiran Islam dan kenyataan non-Islam itu akan membuka mata kita ke arah kemungkinan-kemungkinanpengembangan cita Islam yang baru, bagi masa depan.

Demikianlah karya ini ditulis oleh seorang ilmuan muslim yang memiliki keahlian dalam kajian Islam. Ia mampu menembus hambatan-hambatan ilmiah dan non-ilmiah, untuk menggali Islam objek pengkajian, dengan cara yang objektif dan jujur.

sedangkan penterjemah buku ini- KH. Abdurrahman Wahid dan Hasyim Wahid- menjamin mutu terjemahnya.