Muslim di Tengah Pergumulan

Dalam buku ini Gus Dur mengangkat dan membahas berbagai persoalan penting dari kehidupan bangsa ini dari tahun 1971-1981, dan masih releven dengan kehidupan saat ini.

Persoalan-persoalan yang tertulis dalam buku ini, diantaranya: kebangkitan Islam, pergumulan Islam dengan masalah pembangunan, pandangan Islam akan kependudukan, pengembangan masyarakat melalui pendekatan keagamaan, dan seterusnya.