Al-Quran Dihina Gus Dur

Salah satu buku yang beredar luas tentang kesalahpahaman dalam memahami pemikiran dan statement-stamenent Gus Dur di media massa atau media elektronik.

Buku kecil ini mengulas tuntas pemikiran Hartono Ahmad Jaiz atas pemahaman Gus Dur dalam memahami teks al-quran tentang pornografi.